Nederlandse Trolleybus Vereniging Trolleybussen in Groningen
Deze installaties waren overgenomen van de Rotterdamse RET die ze in de oorlog had aangeschaft i.v.m. de aanleg van een trolleylijn door de Maastunnel die echter nooit in exploitatie was gekomen. De 117 t/m 124 hadden een chassis van DAF en een elektrische installatie van Smit uit Slikkerveer. Een complete trolleybus kostte destijds 54.000 gulden. De trolleys hadden de kleuren lichtgeel (bovenkant) en rood (onderkant). De tram reed op 12 december 1949 voor het laatst. Op 12 januari 1950 kwam lijn 1, Grote Markt - Helpman, en op 23 januari 1950 lijn 3, Hoofdstation - Station Noord, als trolleylijn in gebruik. Lijn 1 werd op 1 augustus 1950 verlengd naar de Esserweg. Tegelijk met de tram werd ook de eerste trolleylijn (lijn 2) opgeheven maar deze kwam op 29 april 1950, verlengd tot de Kraneweg weer in dienst.   Op last van de Rijksdienst voor het Wegverkeer moesten de 6 oudste trolleybussen diverse wijzigingen ondergaan. Bij Verheul werden zij in 1951 voorzien van nieuwe voorassen, remmen en stuurinrichting. De houten carrosserieën werden vervangen door een van staal, grotendeels gelijkend op de carrosserieën van de 107 t/m 124. De trolleys werden tegelijkertijd vernummerd in 101 t/m 106.
Vanwege de vernieuwing van de Herebrug moesten de lijnen 1 en 3 van september 1952 tot oktober 1953 omrijden via de Oosterbrug. Aan beide zijden van het Verbindingskanaal werden omleidingsroutes, compleet met wissels, aangelegd. Op 1 juli 1958 werd lijn 2 in twee delen gesplitst: lijn 2K naar Kostverloren en lijn 2M naar de Meeuwerderweg. De eindlus van lijn 2K werd in april 1960 vergroot wegens de vele nieuwbouw ter plaatse. In verband met deze nieuwe lijnvoering en de sloop van de 101 - 106 in 1958 werden in 1960 nog eens twee trolleybussen, de 125 en 126, aangeschaft. Deze werden geheel door Verheul gebouwd met een elektrische installatie van Smit. De aanschafprijs was 75.000 gulden. Na de opheffing van de trolley wilde de sloper er nog 810 gulden voor geven! Op 8 juni 1963 werd lijn 2M opgeheven toen na een ongeval de Oosterbrug moest worden vervangen en voor alle verkeer werd afgesloten. De reconstructie van het kruispunt Westersingel - Astraat betekende met ingang van 17 mei 1964 het einde voor lijn 2K.
Na de 2de wereldoorlog
Samenstelling: Wim van der Plaats
Groningen 1 - ADC factory - 1927 - foto GVG - archief Gert Aberson. Groningen 105 - lijn 2 - Gr. Markt - aug 1952 - foto GVG - archief Gert Aberson. Groningen 4 en 3 - remise - 1928 - foto GVG - archief Gert Aberson. Groningen 103 - remise - foto NVBS - archief Gert Aberson. Groningen 4 - interieur - remise – 01 mei 1943 - foto NVBS - archief Gert Aberson. Groningen 123 - lijn 3 - Oosterbrug – 28 mei 1953 - foto NVBS - archief Gert Aberson. Groningen 1 - lijn 2 - Grote Markt – 11 december 1949 - foto Overwater - archief Gert Aberson. Groningen 103 - remise - foto NVBS - archief Gert Aberson. Groningen 107 - Grote Markt – 12 juli 1951 - foto Overwater - archief Gert Aberson. Groningen 112 en 118 - lijn 3 - Noorderstation – 25 mei 1950 - foto Overwater - archief Gert Aberson. Groningen 120 - lijn 3 - Hoofdstation - foto NVBS - archief Gert Aberson. Groningen 124 - lijn 3 - Grote Markt - aug 1952 - foto GVG - archief Gert Aberson. Groningen 2 - lijn 2 - Grote Markt - ansichtkaart - archief Gert Aberson. Groningen 6 - lijn 2 - Grote Markt – 11 december 1949 - foto Overwater - archief Gert Aberson. Groningen 6 en 1 - lijn 2 - Grote Markt – 11 december 1949 - foto NVBS - archief Gert Aberson. Groningen 116 - lijn 3 - Noorderstation – 25 mei 1950 - foto Overwater - archief Gert Aberson.
Vorige pagina Vorige pagina Het begint in 1926 Het begint in 1926 Na de 2de wereldoorlog Na de 2de wereldoorlog 1965, het einde van de trolleybus 1965, het einde van de trolleybus Volgende pagina Volgende pagina