Home Home Verenigingsblad Verenigingsblad Lid worden Lid worden Agenda Agenda Bestuur Bestuur Contact Contact Archief Archief Links Links Over ons Nederlandse Trolleybus Vereniging

Nederlandse Trolleybus Vereniging

De Nederlandse Trolleybus Vereniging is een vereniging van mensen die belangstelling hebben voor het heden en verleden van het vervoer met trolleybussen. Deze interesse kan zich richten op het materieel, de techniek of het lijnennet. Alleen op Arnhem of ook op trolleybussen in andere steden. In 1974 werd de Nederlandse afdeling van de Engelse "National Trolleybus Association" (NTA) opgericht. Deze afdeling werd op 3 april 1982 losgemaakt van haar Engelse moeder en ging als nieuwe vereniging verder onder de naam "Nederlandse Trolleybus Vereniging" (NTV). Sinds 1974 is het ledental gegroeid van circa 20 tot rond de 170 nu. Met de NTA bestaan nog steeds goede contacten. De NTV beschikt over uitgebreide documentatie zoals dia's en foto's, tekeningen en technische en historische gegevens. Dankzij het initiatief van enkele Nederlandse leden van de "National Trolleybus Association" is in 1972 de eerste Arnhemse trolleybus, de 101 van het bouwjaar 1949, bewaard voor het nageslacht. De trolley verbleef 10 jaar in de open lucht voordat deze in 1983/84 door het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem rijvaardig werd gerestaureerd. De 101 is nu eigendom van Connexxion/Hermes en wordt
ingezet bij jubilea, afscheid van personeel en voor rondritten.

Activiteiten

Vier keer per jaar verschijnt het verenigingsblad "Trolleyberichten". Hierin vindt u actueel nieuws van de trolleybus in Arnhem en in het buitenland, artikelen over trolleybedrijven, verenigingsnieuws en andere wetenswaardigheden. Op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering worden de leden ge├»nformeerd over het wel en wee van de NTV en kunnen zij hun mening laten horen. Vier of vijf keer per jaar wordt in Arnhem een NTV avond gehouden. Op deze avonden worden dia's/foto's en films van trolleybussen in binnen- en buitenland vertoond, waarbij ook wel eens treinen, trams en dieselbussen in beeld komen. Regelmatig organiseert de NTV een trolleyrit in Arnhem met museum trolleybus 101 of een andere trolleybus. Ook vinden af en toe excursies naar busfabrieken en trolleybedrijven in de nabijheid van Nederland plaats. De NTV is op sommige manifestaties aanwezig met informatie en verkoopartikelen. 
Tekst: Paul van Onzen
Uit de oude doos Uit de oude doos