Nederlandse Trolleybus Vereniging Arnhem, Schuytgraaf

De trolley in Schuytgraaf.

Schuytgraaf is de laatste grote nieuwbouwwijk van Arnhem, gelegen ten westen van de wijken Elderveld en De Laar West en ten oosten van het dorp Driel. De woningbouw begon hier in 2004. De planning is dat er uiteindelijk ongeveer 6.250 huizen worden gebouwd, verdeeld over 25 buurten met een grote variatie in woningen en straten.   Ontsluiting door het openbaar vervoer vond in eerste instantie plaats doordat vanaf 4 juli 2004 lijn 6, Arnhem Station - Heteren v.v., door de wijk ging rijden. Op 9 december 2007 kwam daar lijn 10, Arnhem Station - Elderveld - Schuytgraaf v.v., bij. Verder werd op 11 december 2005 het treinstation Arnhem Zuid, gelegen tussen de wijken Elderveld, De Laar West en Schuytgraaf, in gebruik genomen. In september 2005 trokken B&W van Arnhem in de meerjarenbegroting bijna 1,3 miljoen euro uit voor de aanleg van een trolleytraject naar Schuytgraaf als aftakking van lijn 5 naar De Laar West. De trolley zou uit kostenoverwegingen alleen in het noordelijk deel van de wijk gaan rijden. De gemeenteraad gaf er na enig politiek geharrewar - de VVD zag er niets in - in het najaar van 2006 zijn fiat aan. Het was toen nog de bedoeling dat het traject in 2007 in gebruik zou worden genomen, maar dat bleek te optimistisch ingeschat.
Omdat de Stadsregio Arnhem Nijmegen een forse bijdrage in de aanleg toezegde en omdat er werd besloten geen keerlus aan te leggen, namen de kosten voor de gemeente Arnhem af. Hierdoor werd de optie om de trolley de hele wijk te laten bedienen weer reëel. Op 29 september 2008 besloot de gemeenteraad dan ook om bovenleiding in heel Schuytgraaf aan te leggen. De kosten werden begroot op ca. 3,4 miljoen Euro, maar kwamen uiteindelijk zo’n 750.000 Euro hoger uit. Het grootste deel van de overschrijding werd door de Stadsregio bijgepast. In oktober 2008 werd begonnen met het plaatsen van de masten en vervolgens met het aanbrengen van de bovenleiding. In de loop van 2009 werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Oorzaak was dat er wijzigingen waren gekomen in de geplande aanleg van de wegstructuur in de wijk. Op twee plaatsen kwamen rotondes in plaats van kruisingen. De aanleg van de bovenleiding werd in maart 2010 hervat en was begin december 2010 afgerond. De uitbreiding van het trolleynet is 5,6 kilometer lang. De masten, die grotendeels ook voor de straatverlichting worden gebruikt, zijn afkomstig van PMF uit Bergum. De bovenleiding is aangelegd door Kummler+Matter AG uit Zürich. Voor de stroomvoorziening zijn er twee
Volgende pagina Volgende pagina
Tekst: Paul van Onzen
Archief 5180, 9 februari 2011 Minervasingel; foto Paul van Onzen 5180, 9 februari 2011 Station Arnhem Zuid; foto Paul van Onzen 5202, 9 februari 2011 Minervasingel (oostzijde); foto Paul van Onzen 5203, 15 september 2011 Minervasingel (westzijde); foto Paul van Onzen 5203, 15 september 2011 Minervasingel (westzijde); foto Paul van Onzen 5207, 7 juni 2013 Minervasingel (bij De Zeis); foto Paul van Onzen 5210, 9 februari 2011 Minervasingel (oostzijde); foto Paul van Onzen 5210, 9 februari 2011 Station Arnhem Zuid; foto Paul van Onzen 5210, 15 september 2011 halte De Zeis; foto Paul van Onzen 5210, 15 september 2011 Minervasingel (westzijde); foto Paul van Onzen 5222, 9 februari 2011 Minervasingel (westzijde); foto Paul van Onzen 5223, 9 februari 2011 Minervasingel (noordzijde); foto Paul van Onzen 5227, 9 februari 2011 Minervasingel (oostzijde); foto Paul van Onzen 5228, 22 april 2011 halte Koningskers; foto Paul van Onzen 5236, 15 september 2011 rotonde Minervasingel-Marasingel; foto Paul van Onzen 5241, 15 september 2011 Station Arnhem Zuid; foto Paul van Onzen
1
Arnhem, Nederland