Nederlandse Trolleybus Vereniging Serie 143-161 in aanbouw bij Den Oudsten te Woerden, 21 maart 1984. Foto: Paul van Onzen.

Op 6 juni 1984 werd er voor het eerst sinds vele

jaren weer een grote uitbreiding van het

Arnhemse trolleynet in gebruik genomen. Tevens

reed op die dag de gerestaureerde museum-

trolley 101 na 12 jaar weer in de passagiersdienst.

Vanaf 1974 werden de exploitatietekorten van het

openbaar vervoer door het Rijk vergoed, dit in ruil

voor vergaande invloed op de exploitatie. Voor

uitbreidingen waren de toestemming en een

bijdrage in de kosten van het Ministerie van

Verkeer & Waterstaat noodzakelijk. Op 5

november 1982 werd toestemming gegeven

voor de aanleg van het trolleytraject Station

- De Laar West. De Ministeries van V&W

en van Volksgezondheid en Milieuhygiene

verleenden bijdragen van ƒ 4 miljoen

voor de infrastructuur en van ƒ 5,5 miljoen

voor de aanschaf van 12 extra trolleybussen.

Opening lijn 9 met de 101, 6 juni 1984. Foto: Paul van Onzen. GVA 144 & 101 (in de normale dienst) bij eindpunt Geitenkamp, 22 juli 1984. Foto: Paul van Onzen. GVA 156 vertrekt vanaf het station, 1984. Foto: Paul van Onzen. Sticker uitgegeven naar aanleiding van de opening van lijn 9.

In het najaar van 1983 werd begonnen met de

aanleg. Negentien nieuwe B7900 trolleys

(143-161) kwamen in de periode mei tot en

met augustus 1984 in dienst. Het traject

Station - De Laar West werd gekoppeld aan

het traject Station - Geitenkamp (tot dan lijn 2).

Op 6 juni 1984 om kwart over twaalf stelde

Minister Smit-Kroes van V&W achter het stuur

van de 101 de nieuwe trolleylijn in gebruik. De

rest van de dag was het vervoer gratis. Er

werd gereden met de B7900 trolleys 140-154

en met de 101.

Tekst & Foto’s: Paul van Onzen
GVA 129 rijdt op 13 september 1991 op de Hollandweg. Foto: Paul van Onzen. 30 jaar trolley naar De Laar West Arnhem, Nederland
1
Volgende pagina Volgende pagina Folder ter gelegenheid van de opening Dit artikel is geplaatst op 1 juni 2014