Nederlandse Trolleybus Vereniging

Over de NTV

In 1974 werd de Nederlandse afdeling van de Engelse National Trolleybus Association (NTA) opgericht.
Deze afdeling maakte zich op 3 april 1982 los van haar Engelse moeder en ging als nieuwe vereniging verder onder de naam Nederlandse Trolleybus Vereniging (NTV).
Sinds 1974 is het ledental gegroeid van circa 20 tot rond de 160 nu.
Met de NTA bestaan nog steeds goede contacten.

trolley
GVA 151, 3 april 1982 tijdens NTV-rit - Bakenbergseweg. Foto Gert Aberson

De NTV beschikt over uitgebreide documentatie zoals dia's en foto's, tekeningen en technische en historische gegevens.

Dankzij het initiatief van enkele Nederlandse leden van de National Trolleybus Association is in 1972 de eerste Arnhemse trolleybus, de 101 van het bouwjaar 1949, bewaard voor het nageslacht.
De trolley verbleef 10 jaar in de open lucht voordat deze in 1983/84 door het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem rijvaardig werd gerestaureerd.
De 101 is nu eigendom van Connexxion/Hermes en wordt ingezet bij jubilea, afscheid van personeel en voor rondritten.

trolley
GVA trolley 101 en GTW museumbus 475 op 18 juni 2011 in Schuytgraaf tijdens een NTV-excursie. Foto Paul van Onzen

Lid worden? Kijk voor meer info op Lidmaatschap